Dossier Vuurwerkramp // (37) Verboden waarheidsvinding. Schokkende conclusies.

06-07-2019 17:14

Schokkende conclusies :

1 Het toenmalige Ministerie van Justitie heeft onschuldigen laten veroordelen voor de Vuurwerkramp. Justitie bereikte dit door via het NFI en het Openbaar Ministerie misleidend bewijs te presenteren aan de rechter. Deze misleiding hield stand bij rechtbank, gerechtshof en bij de Hoge Raad.

 

2 Het strafrechtelijk onderzoek was er op gericht om de Nederlandse overheid buiten schot te houden. In werkelijkheid is de overheid schuldig aan het kunnen ontstaan van de ramp.

 

3 Het Openbaar Ministerie liet een aantal belangrijke aanwijzingen over de Vuurwerkramp links liggen. Dit betreft zowel het ontstaan van de brand ('eerste vlammetje') als de escalatie tot ramp ('tweede vlammetje'). Indien deze aanwijzingen wél waren onderzocht, was de kans groot geweest dat de ware toedracht van de Vuurwerkramp duidelijk was geworden.

 

Om dit alles te verbloemen wordt er door Justitie gelogen. Worden er branden verzonnen, gevarenaanduidingen verzonnen, nieuwe verklaringen afgelegd,  foutieve rapporten opgemaakt, enz.

 

Noodzaak herstel van fouten

 

Voor de waarheidsvinding is het van groot belang dat de door mij vervaardigde reviewrapportage wordt geverifieerd door onafhankelijke deskundigen. Pas daarna kunnen :

 

De weduwes van de gevallen brandweerlieden en de nabestaanden van de slachtoffers alsnog succesvol een schadeclaim indienen tegen de Staat der Nederlanden.

 

De beide klokkenluiders van politie, Jan Paalman en Charl de Roy van Zuydewijn, door het Korps Nationale Politie gerehabiliteerd worden.

 

De beide strafrechtelijk veroordeelde eigenaren van het vuurwerkbedrijf, Rudi Bakker en Willy Pater, bij de Hoge Raad om herziening vragen van het vonnis dat is gebaseerd op door het OM gefabriceerde bewijzen.

 

De regelgeving voor de opslag van vuurwerk en het blussen van brandend opgeslagen vuurwerk verbeteren in Nederland, zodat de brandweer geen gevaar meer loopt.

 

Deskundigen weigeren naar rapport te kijken

 

De gemeenteraad van Enschede kreeg het rapport in oktober 2018, maar verwijst naar de Tweede Kamer en voelt zich niet aangesproken om actie te ondernemen.

 

De Tweede Kamer kreeg het rapport, vond het verontrustend, maar ingewikkeld en vroeg daarom de OVV naar mijn rapport te kijken. De OVV weigert tot tweemaal toe (Tjibbe Joustra én Jeroen Dijsselbloem) en dit op foutieve gronden.

 

Het college van procureurs-generaal kregen het rapport ook, zijn na maanden leeswerk in hun reactie niet op de inhoud ingegaan en verwijzen slechts naar de reeds gelopen procedures. Ook dit is foutief, want die procedures baseren zich steeds op de rapporten die ik nu juist bekritiseer.

Ik heb daarom op 27 juni jl. een klacht geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, over het college van PG's. Ik verzoek de minister om alsnog een validering van het reviewrapport mogelijk te maken. Tot nog toe ontving ik zelfs geen ontvangstbevestiging.

Het college van B&W van Enschede bereidt op dit moment een (afwijzende) reactie voor op mijn laatste brief aan de burgemeester, waarin ik nochtans heel ver ging in het duiden van de medeplichtige rol van de gemeente Enschede. De gemeente kan dit normaal gesproken niet over zijn kant laten gaan, maar we gaan dit toch zien gebeuren.

 

Klemmend beroep

 

Ik doe daarom een klemmend beroep op al diegenen die een doorbraak kunnen bereiken in dit dossier, om de wil en de moed op te brengen de bevindingen uit mijn review van de Vuurwerkramp te (laten) valideren. Dan wordt eindelijk duidelijk of ik onzin heb opgeschreven, of dat er sprake is van een ernstige gerechtelijke dwaling. Leden van de Tweede Kamer, van de gemeenteraad Enschede, minister van Justitie en Veiligheid, burgemeester van Enschede, neem jullie verantwoordelijkheid en laat mijn rapport onderzoeken.

 

Bron : PvB

https://www.linkedin.com/pulse/37-verboden-waarheidsvinding-paul-van-buitenen

https://drive.google.com/file/d/1NNZaHPRbfuA4QBm9HZ-hJQjUQ90O-K3C/view

 

 

==========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 juli 2019