Dossier Vuurwerkramp // Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de voorzitter Onderzoeksraad Voor Veiligheid ( OVV ) inzake een adviesaanvraag

22-03-2019 13:07

Den Haag 21 maart 2019 Tweede Kamer, DER STATEN-GENERAAL,  Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid T.a.v. de voorzitter dhr. mr. T. Joustra 

 

Geachte heer Joustra, in haar vergadering van 19 maart 2019, heeft de Kamer, op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, besloten om advies te vragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het rapport ‘Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede’ van de heer Paul van Buitenen. 

Een exemplaar van het rapport hebben wij uw Organisatie reeds via e-mail doen toekomen. Namens de Kamer vraag ik u aan dit verzoek te voldoen.

 

Met vriendelijke groet, Khadija Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Bron : Tweedekamer.NL 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?did=2019D11671&id=2019Z05048