Dossier Vuurwerkramp / De maagdelijkheid van Erik Akerboom

27-04-2020 10:41

Klokkenluiders Vuurwerkramp.

Sinds de beide klokkenluiders Jan Paalman en Charl de Roy van Zuydewijn hun eerste interne meldingen van misstanden binnen het Tolteamonderzoek deden bij de korpsleiding, zijn er bijna twintig jaar verlopen. Al die tijd hebben zij beiden (tot 2011) en daarna Paalman alleen (tot heden), getracht om de waarheid van de ramp boven water te krijgen en naar rehabilitatie te streven voor de wijze waarop zij bij de politie zijn buitengewerkt. Niet alleen de korpsleiding, maar met name het Openbaar Ministerie hebben geen enkel middel geschuwd om de beide melders in diskrediet te brengen. 

Enkele voorbeelden........................ 

 

Bron : Paul van Buitenen

https://www.linkedin.com/pulse/de-maagdelijkheid-van-erik-akerboom-paul-van-buitenen

www.vuurwerkramprapport.nl

 

zie ook

https://rudibakker.nl/

 

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=dossier+vuurwerkramp+&type=2