Dossier Vuurwerkramp // Hoe onwenselijk zijn de dubbele rollen van de deken?

15-02-2019 16:59

De onwenselijkheid van de dubbele rollen van een deken die gelijktijdig advocatentoezichthouder, ondernemer, advocaat en curator is, met als collega,s advocaten waarvan een aantal tevens gelijktijdig rechter-plaatsvervanger zijn en/of raadsheer-plaatsvervanger, is tot op heden blijven bestaan.   

 

Het huidige advocatentoezichtsysteem en daarnaast de controle op de uitvoeringstaken van Dekens voldoet niet. De Dekens zitten met het probleem van de dubbele petten en dat wekt de schijn van partijdigheid op. 

 

De vraag die thans resteert is waarom de betrokken advocatuur de dossiers opgebouwd voor 13 mei 2000 niet in de procedures zijn ingebracht en waarom alstoen de schade van SEF-VOF niet  bij de verzekeraar van het bedrijf is gemeld?  Welke rol speelde de advocatuur en de deken na 13 mei 2000 ? 

 

Zie ook : 

V U U R W E R K R A M P  -  E N S C H E D E 

Zie de nieuwsrubriek :   https://emls.webnode.nl/nieuws/

Zie Rudi Bakkers site   :   https://rudibakker.nl/

Zie website van FTM    :  https://www.ftm.nl/artikelen/vuur-van-klokkenluider-van-buitenen?share=1

Zie EMLS-website link  :  https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-r-j-bakker-18-jaar-op-zoek-naar-het-causale-verband-openbaarmakingsprocedure-van-gedeeltelijke-besloten-geheime-enschedese-gemeenteraadsvergadering-over-recht-van-eerste-koop-loc-tollensstraat/===============================  

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 15 februari 2019