Dossier Vuurwerkramp // De recente WOB-documenten vrijval geheime (besloten Wvg-gedeelte) gemeenteraadsvergadering van 1997 geeft o.a. de namen van degene die een grondpositie hadden in het VINEX-plan Groot-Roombeek.

25-09-2019 08:49

De Burgemeester en de gemeenteraad van Enschede dienen transparantie te betrachten. De huidige gemeenteraad is niet alleen aanspreekbaar op de inhoud van besluiten van het gemeentebestuur in het heden maar ook aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk voor de besluitvormingsprocessen die in het verleden hebben plaatsgevonden en de wijze waarop die besluiten alstoen tot stand zijn gekomen.

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 25 september 2019