Dossier Vuurwerkramp bij Café Weltschmerz // De vuurwerkramp en het frustreren van waarheidsvinding.

21-01-2019 12:06

Zeer recent vond een 50 miniuten durendende gesprek plaats tussen Marcel Siifhout en Paul van Buitenen welke vandaag on-line is gegaan.

Voormalig klokkenluider en Europarlementariër Paul van Buitenen  heeft de afgelopen 4,5 jaar het officiële onderzoek van de vuurwerkramp in Enschede onderzocht. De aanleiding was het rapport van de rijksrecherche. Daarin kwamen een aantal feiten boven tafel die in het officiële eindrapport over de ramp werden verzwegen.

 

Van Buitenen kwam tot de ontdekking dat zowel het officiële onderzoek als de conclusies slechts tot doel hadden, de overheid met haar verordeningen en toezicht vrij te pleiten van enige schuld. Men was niet bezig met waarheidsvinding maar met het aansturen naar een gewenst onderzoeksresultaat. Dit om miljarden claims te voorkomen. Om die reden werden de eigenaren op het schandblok gezet met valse verklaringen en het frauderen met getuigenverklaringen.

https://twitter.com/paulvanbuitenen?lang=nl

https://www.youtube.com/watch?v=oghC9TQAaYA

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 januari 2019