Dossier Vuurwerkramp // Enschede heeft recht op de waarheid. Rudi Bakker ten onrechte veroordeeld.

14-05-2019 15:31

Uit de aansprakelijkheidsstelling van 18 maart 2019 welke de juridisch adviseur zond aan het gemeentebestuur van  Enschede werd aangegeven dat de thans verdwenen Wet Voorkeursrecht Wvg-stukken van 28 mei 1997 en 2 juni 1997 wel voorhanden waren op 13 mei 2000 doch dat deze en ander stukken niet aan de Commissie Oosting zijn overgelegd en niet is gebleken dat deze stukken in de strafrechtelijke procedure(s) zijn ingeleid.

 

Daarnaast zijn o.a. vanuit een door een inwoner uit Enschede recent gevoerde WOB-Archiefwet juncto Wet op de justitiële documentatie gevoerde Wvg- procedure 43 grondposities bekend geworden van voor 13 mei 2000 in het plangebied Groot-Roombeek.

 

De vraag die over blijft is waarom vanuit dat Wvg-dossier door de advocatuur is nagelaten het daarin voorkomende voor Rudi Bakker ontlastende bewijsmateriaal in te brengen bij de Commissie Oosting en het O.M.