Dossier Vuurwerkramp // Het 'njet' van de Onderzoeksraad is niet einde verhaal. Tweede Kamer kan nieuwe stap nemen.

03-05-2019 08:37

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) legt zich niet neer bij het besluit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om geen onderzoek in te stellen naar de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Volgens de onderzoeksraad is de ramp te lang geleden gebeurd om vast te stellen of er door het OM en andere instanties bewust fouten zijn gemaakt.

Die beschuldiging komt uit de mond van klokkenluider Paul van Buitenen. Een lijvig rapport van hem was aanleiding voor de Tweede Kamer om de onderzoeksraad te vragen de vuurwerkramp nog een keer te onderzoeken. De onderzoeksraad legt dat verzoek dus naast zich neer.

 

Van Raak is "bijzonder teleurgesteld" over dit besluit. "Maar de Tweede Kamer kan ook zelf besluiten om deskundigen te vragen naar de vuurwerkramp te kijken. Dit ga ik voorleggen aan de andere Kamerleden.

 

Bron : RtvOost en PvB

https://twitter.com/paulvanbuitenen

https://www.rtvoost.nl/nieuws/311921/SP-Kamerlid-Van-Raak-Kamer-kan-zelf-deskundigen-vuurwerkramp-laten-onderzoeken

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 mei 2019