Dossier Vuurwerkramp // Opvolger oude ministerie van VROM hoeft niet alle vuurwerkramp gerelateerde stukken openbaar stukken openbaar te maken.

03-06-2019 08:57

In een recente uitspraak heeft een Nederlandse Rechtbank te Overijssel gehoor gegeven aan het inroepen door de Staatssecretaris van weigeringsgrond van art. 10 lid 2 onder a van de WOB. Voor de Rechtbank was dat voldoende om verdere vrijgave te weigeren. Nu de Staatssecretaris ter zitting stelde te vrezen dat als gevolg van het verschaffen van informatie ingevolge de wob daardoor het internationale contact op bepaalde punten stroever zal gaan lopen, met bijv. als gevolg dat het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, of het voeren van bilateraal overleg met landen of internationale organisaties, moeilijker zal gaan verlopen dan voorheen, of dat men in die landen of internationale organisaties minder dan voorheen geneigd zal zijn tot het verstrekken van bepaalde gegevens. De zaak was aangespannen door een inwoner uit Enschede 

 

In dit stadium (eerste aanleg) honoreerde de Rechtbank het verweer van Nederland (Staatssecretaris) om de door een inwoner van Enschede verzochte documenten met de daarin vervatte informatie over internationaal  overleg in een VN-Commissie over de classificatie van vuurwerk te verstrekken te weigeren. 

 

Tegen de uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Nederlandse Raad van State. Saillant detail is dat de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Enschede op 13 mei 2000 thans staatsraad is bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wordt  vervolgd……………

 

 

==========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 juni 2019