Dossier Vuurwerkramp // In het stadhuis van Enschede vond heden 12 maart 2019 een Awb- hoorzitting vast n.a.v. een General Data Protection Regulation juncto AVG bezwaarschrift

12-03-2019 17:59

De hoorzitting was het gevolg van een bezwaarschrift nadat op ingediend rekest door een belanghebbende uit Enschede over het tijdvak 26 april 1998 tot 10 september 2018 onvoldoende gegevens voorkwamen in het gemeeentelijke verwerkingsregister. 

 

Er werd een beroep gedaan op de eerbiedigende werking naar aanleiding van de omzetting  Europese richtlijn naar de Europese verordening  GDPR van medio mei 2018.  De gemachtigde van de gemeente Enschede gaf op vragen van de Voorzitter van de hoorcommissie aan niet meer gegevens in relatie met belanghebbende te hebben gevonden.

 

De Voorzitter gaf namens de Commissie te kennen binnen drie weken met een advies te komen t.b.v. het door B. en W. van Enschede te nemen op rechtsgevolg gerichte beschikking.  Wordt vervolgd........... 

 

https://twitter.com/rudibakker

https://rudibakker.nl/

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 maart 2019