Dossier Vuurwerkramp - Integriteit // De door PvB verzochte informatie kan alleen worden geweigerd als die in strijd is met het openbaar belang krachtens de artikelen 169 en 180 van de toepasselijke Nederlandse Gemeentewet).

29-05-2019 17:02

Verstrekking door het huidige College van  Burgemeester en Wethouders van alle vuurwerkramp gerelateerde informatie over de periode van zowel voor alswel na 13 mei 2000 is niet in strijd met het openbaar belang van de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, de Nederlandse Staat en de Nederlandse Orde van Advocaten. De wijze van  "afdoen" - https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/53d930d3-3ca1-4035-a1fa-517d8c6081b1  - op 9 mei 2019 door het Enschedese College van B. en W. van de op 4 april 2019 schriftelijk gestelde artikel-35 vragen van het Enschedese gemeenteraadslid was aanleiding voor de heer P van Buitenen om op 27 mei 2019 een 11 blz.-tellende brief te schrijven aan de Enschedese burgemeester.

De brief -  https://drive.google.com/file/d/1NNZaHPRbfuA4QBm9HZ-hJQjUQ90O-K3C/view   -  wordt afgesloten met een oproep luidende :

 

Burgemeester Van Veldhuizen,

U hoopt van deze misère weg te blijven door nieuwe aanwijzingen te negeren, u te verstoppen achter besluiten van organen die u zelf voorzit en de bal bij de landelijke politiek te leggen. Dit is een burgemeester van de stad Enschede onwaardig. U hoort de belangen van de stad en haar inwoners te verdedigen, voorop te lopen bij waarheidsvinding over de ramp en niet onwetendheid te fingeren en achteraan aan te sluiten bij alle instanties die hun hoofd wegdraaien, daarbij en passant de gemeenteraad misleidend.

 

Burgemeester Van Veldhuizen,

U kunt nog keren en een proactieve opstelling kiezen nu dit alles zo duidelijk op papier staat. Ik hoop daarom op een gepaste reactie van u. Uw stad Enschede en haar inwoners hebben daar recht op. Zij zijn niet gediend met de gebruikelijke ontwijkende antwoorden en bestuurskundige spitsvondigheden. Bij wederom ontbreken van gepaste opvolging door het college van B&W kunnen verdere onthullingen niet worden uitgesloten. En indien de weigering van instanties en deskundigen voortduurt om mijn reviewrapport te verifiëren, ontkom ik niet meer aan de veelvuldig naar mij toe geuite behoefte onder de inwoners van Enschede tot openbaarmaking.

 

Het lijkt mij dan gepast om dat dan maar meteen tijdens een openbare bijeenkomst te doen in uw stad, zodat de inwoners van Enschede zelf uit de eerste hand kunnen aanschouwen wat mijn bevindingen zijn over de gedragingen van de gemeente Enschede en de rijksoverheid m.b.t. de Vuurwerkramp.

 

Met vriendelijke groet,

PvB

 

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 mei 2019