Dossier Vuurwerkramp // Is Roombeek gebouwd op een leugen ? Onbegrijpelijke handelswijze advocatuur en gemeente Enschede voor 13 mei 2000 en na 13 mei 2000. (Vervolg 2 Up-Date)

08-07-2019 16:59

Ook de huidige burgemeester van Enschede hult zich t.a.v. de vuurwerkramp in een oorverdovende stilte. Naar de redenen daarvan kan men slechts gissen.

 

Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet vormt een groot struikelblok. Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2019 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na jarenlang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 25 augustus 2004 (https://rudibakker.nl/media) alsmede van de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie van het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000. 

 

Mede gelet ook op het onlangs door de bekende klokkenluider Paul van Buitenen gepresenteerde review onderzoeksrapport over de Vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 ligt het houden van een parlementaire enquête meer dan in de rede !

 

Temeer in de rede omdat de vraag  boven is komen drijven is waarom het wel aanwezige ontlastend bewijsmateriaal voor Rudi Bakker niet is ingebracht bij de Commissie Oosting, het O.M., de Rechtbank Almelo en het Gerechtshof ? Wat was alstoen de rol van het toenmalige gemeentebestuur van Enschede ? 

Waarom zwijgt tot op heden ook de huidige Enschedese gemeenteraad en waarom neemt de eerste burger van Enschede niet het voortouw ? 

 

Gemeentebestuur van Enschede, waar zijn de volledige navolgende gemeentelijke dossiers gebleven ? De Nederlandse bevolking incluis de inwoners van Enschede hebben recht op volledige transparantie. U bent toch geen willoos werktuig in handen van anderen ? Loon van angst is nul.  Waar zijn de dossiers ?

 

* Dossier Grondbedrijf Gemeente Enschede.

* Dossier Brandweer Enschede.

* Dossier opslag vuurwerk 1968 tot 1992.

* Dossier opslag vuurwerk vanaf 1992.

* Bevel ex. art. 96 A

* Dossier Wvg raads- en commissiebesluiten vanaf 1997

* Dossier onderhandelingen verplaatsing Se Fireworks VOF

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/search/?text=grondposities

 

Lees de nalatigheid-klachtbrief van PvB over College van Procureurs-Generaal gericht aan minister Grapperhaus van J & V

https://drive.google.com/file/d/1ZJzYftPit2j0jSVNH8BoWdKJSpEw8uwn/view


Lees ook de brief welke onlangs aan de burgemeester van Enschede werd verzonden. 

https://drive.google.com/file/d/1NNZaHPRbfuA4QBm9HZ-hJQjUQ90O-K3C/view

 

 

==========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 juli 2019