Dossier Vuurwerkramp // Journalist gaat in beroep wegens gedeeltelijke weigering van Staatssecretaris om inzage te geven in de zogeheten vuurwerkramp-vromstukken.

09-01-2019 08:43

Op 29 maart 2018 vroeg een Nederlandse journalist schriftelijk aan een Nederlandse Staatssecretaris om onder toepassing  van de Nederlandse openbaarmakingswet  50 specifiek geduide documenten ter zake de vuurwerkramp die op 13 mei 2000 jaar te Enschede  plaatsvond vrij te geven. In het verzoek werd o.a. gevraagd om documenten van alle aan de Minister gerichte nota’s en bijlagen, memo’s en verslagen die alstoen allen waren opgeslagen bij het toenmalige ministerie van VROM

 

Op 13 juli 2018 wordt het verzoek gedeeltelijk gehonoreerd (131 blz.) doch het grootste gedeelte geweigerd. Tegen het weigeringsgedeelte werd door de raadsman van de journalist op 10 augustus 2018 een Awb-bezwaarschrift ingediend. Vervolgens werd op 26 september 2018 een hoorzitting gehouden.

 

Bij Awb-beschikking van 21 november 2018 werden alle bezwaargronden door de Staatssecretaris afgewezen. Tegen die afwijzingsbeschikking is namens de journalist op 27 december 2018 beroep ingesteld bij de rechtbank.

 

De Staatssecretaris heeft de uitzonderingsgronden ingeroepen ter voorkoming van verdere vrijval van vuurwerkrampstukken doch de journalist vindt het algemene openbaarheids- en waarheidsvindingbelang van groter gewicht.  

 

De gevraagde documenten zijn inmiddels bijna 20 jaar oud

 

Zowel de journalist als wel diens raadsman waren niet bereid tot het geven van nadere toelichtingen o.a. omdat de zaak onder de rechter is.

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 januari 2019