Dossier Vuurwerkramp // Ministerie van Binnenlandse Zaken moet mogelijk nog tot 15.000 vuurwerkramp gerelateerde documenten openbaar maken.

09-10-2020 16:33

Na Awb-indiening openbaarmakingsrekest op 24 februari 2020 bij minister van Binnenlandse Zaken  om afschriften van alle tot op heden niet openbaar gemaakte documenten betrekking hebbende op de vuurwerkramp werd de minister op 18 mei 2020  ingebreke gesteld wegens niet tijdig beslissen op voornoemd rekest.

 

Omdat op rechtsgevolg gerichte beschikking wederom uitbleef werd 10 juni 2020 door eiser beroep ingesteld bij de rechtbank Overijssel te Zwolle om de minister dwingend een termijn op te leggen waarbinnen moest worden beslist.

 

Hangende de beroepsprocedure gaf de minister te kennen dat hij niet eerder dan april 2021 zal kunnen beslissen omdat de minister was gebleken  veel vuurwerkramp gerelateerde stukken niet aan de openbaarheid waren prijsgegeven. De minister gaf te kennen dat na een grofmazige inventarisatie thans 15000 documenten/stukken onder de loep neemt om te gaan openbaren doch betrokkenen die in de stukken worden genoemd eerst in de gelegenheid wil stellen om een zienswijze naar voren te brengen t.a.v. de voorgenomen openbaring.

 

De Zwolse rechtbank verklaarde deze week het beroep van eiser gegrond en bepaalde de beslistermijn voor de minister op 7 januari 2021

 

...............................................................

Opm.: Raadsman van eiser wenste in

dit stadium geen commentaar te geven.

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 oktober 2020