Dossier Vuurwerkramp // Na stemming heden ( rond 15:37 uur) in de plenaire Tweede Kamervergadering heeft de Kamer ingestemd met brief Adviesaanvraag aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

19-03-2019 15:37

Het betrof het voorstel van de Kamercommissie Justitie & Veiligheid en daarna het Presidium om een schriftelijk verzoek te richten aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om een advies uit te brengen over het PvB - 1393 blz. tellende Reviewrapport Vuurwerkramp.

 

Het formele voorstel had de navolgende tekst:

===================================

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30, tweede lid van het Reglement van Orde aan U voor het verzoek van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid bij brief van 21 februari 2019 om advies te vragen aan de Onderzoeksraad voor Veligheid (OVV) over het rapport Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede van de heer Paul van Buitenen.

 

Het Presidium stelt voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag en deze door te geleiden naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

K. Arib

 

Stemming: Alle Tweede Kamerleden stemden voor het voorstel.

 

Binnenkort meer hierover......................... 

 

Bron: https://drive.google.com/file/d/1xtXibwSGtSPH6Q0x0eruJ-fjl6CtyllD/view

 

https://twitter.com/paulvanbuitenen?lang=nl

 

https://rudibakker.nl/

 

https://emls.webnode.nl/nieuws/