Dossier Vuurwerkramp // Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties negeert uitspraak van Rechtbank Overijssel te Zwolle.

17-02-2021 17:01

R.Bakker uit Enschede vroeg in februari 2020 aan de minister van Binnenlandse Zaken middels een daartoe strekkende rekest om openbaarheid  en volledige transparantie van documenten betrekking hebbende op de vuurwerkrampen van Culemborg (1991) en Enschede (2000) .

 

De minister gaf geen stukken vrij onder juridisch verweer aan dat bijzondere omstandigheden daaraan ten grondslag lagen en dat de termijn om te voldoen te kort was.

In casu betrof het informatie vanaf 1980 en er zou handmatig worden gezocht in het statisch archief te Winschoten en een eerste grofmazig onderzoek leidde tot  400.000 duizend documenten waarvan na schifting dat werd terug gebracht tot 15.000 documenten en de inhoudelijke beoordeling  veel tijd vergde, aldus de minister.

 

De bestuursrechter te Zwolle besliste in de uitspraak van 7 oktober 2020 dat het beroep van Bakker gegrond was en dat de minister binnen vier maand opening van zaken dient te geven

 

Omdat reeds meer dan vier maand zijn verstreken en de Minister heeft nagelasten gevolg te geven aan de rechterlijke uitspraak is de zaak opneuw wegens geen-gevolggeving door Bakker opnieuw aan de rechtbank voorgelegd. 

 

Zie

https://rudibakker.nl/

En zie : Ministerie BZK negeert uitspraak bestuursrechter in vuurwerkramp-zaak

https://overijsselextra.nl/nieuws/Vi1sOCN5/ministerie-bzk-negeert-uitspraak-bestuursrechter-in-vuurwerkramp-zaak

en

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-voor-de-derde-keer-heeft-raad-van-state-uitspraak-over-de-toepasselijke-classificatie-vuurwerk-nationaal-internationaal-met-6-weken-aangehouden/

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2