Dossier Vuurwerkramp // Omdat leugens nooit mogen winnen van feiten dient een boven de politieke partijen staande door de Kroon benoemde burgemeester het afgegeven signaal van PvB serieus te nemen en het nodige te verrichten.

17-07-2019 16:12

De waarden van integriteit, onpartijdigheid en responsiviteit dienen de belangrijkste waarden en eigenschappen van een burgemeester te zijn. De bevolking, in het bijzonder de inwoners van Enschede, verwachten dan ook terecht dat de Enschedese burgemeester zich uitspreekt over het feitencomplex zoals is vervat in het omvangrijke review van de vuurwerkramp, zijnde een onderzoeksrapportage van 1.393 blz. van dhr. PvB  met bijbehorende documenten, vindplaatsen en bronnen. Geen enkele burgemeester wil later worden herrinnerd als "De burgemeester die wegkeek" ? 

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 juli 2019