Dossier Vuurwerkramp // Twintig jaar ondermijning van een rechtsstaat die te weinig veerkracht heeft. Nederland het enigste EU-Lidstaatland die geen Constitutioneel Hof heeft opgericht..

29-10-2019 16:32

Verzuchting : In Nederland moet je vooral in complexe zaken immer via een U-bocht procederen gelet op het struikelblok artikel 120 grondwet.

Ook de dubbelfuncties van advocaten die gelijktijdig rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger kunnen zijn wekt reeds de schijn van partijdigheid. Ook bestaat er het risico dat onderlinge grote en kleine advocatenkantoren hun belangen op elkaar afstemmen waardoor de integriteit van de Rechterlijke Macht doch ook van de Raden en Hof van Discipline voor advocaten in geding kunnen komen. Wetswijzingen liggen in de rede....... 

Zie ook o.a. https://emls.webnode.nl/search/?text=Rechter-Plaatsvervanger&type=2

Wordt vervolgd.................

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 oktober 2019