Dossier Vuurwerkramp // Ook Hof van Discipline is als hoogste advocatentuchtrechtsprekende instantie verplicht des verzocht te motiveren waarom wel/niet prejudiciële vragen worden gesteld.

08-01-2021 17:06

De onderliggende zaak betreft twee Twentse advocatenkantoren die de SE Fireworks VOF van Bakker voor 13 mei 2000 rechtsbijstand verleenden. Beide advocatenkantoren weigerden de namen van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars te noemen. Het ene kantoor stond Bakker civielrechtelijk bij tegen de heer S. en het andere advocatenkantoor/praktijk-rechtspersoon die als expertise bestuursrecht en milieurecht was ingebracht voerde onderhandelingen met de gemeente over de verplaatsing van het vuurwerkbedrijf en de daarmee gepaard gaande bedrijfsverplaatsingsgoeding en planschade. Bakker heeft bij het Hof van Discipline in een appelprocedure gevraagd om prejudiciele vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Bij afwijzing overweegrt de heer Bakker de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen vanwege onrechtmatige rechtspraak. Bakkers juridiisch adviseur was niet bereikbaar voor commentaar.   

https://rudibakker.nl/media