Dossier Vuurwerkramp // Oproep aan informateur Tjeenk Willink om het voornemen zoals vervat in de Wet van 21 februari 2018 bij voorrang op de formatie-besprekingenagenda te plaatsen.

14-04-2021 11:30

Het is te hopen dat de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink alle politieke partijen aanspreekt om haast te maken met de Wet van 21 februari 2018, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces. Nederlanders zijn nu nog van verdragsbepalingen afhankelijk. Zie o.a.de zaken Keskin, de Toeslagenaffaire en de Vuurwerkramp.

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 april 2021