Dossier Vuurwerkramp // Provinciaal Bestuur heeft beantwoording interventie-verzoek met vier weken uitgesteld.

18-03-2020 09:29

Vanwege het blijven zwijgen en weigeren van gemeente Enschede om transparantie te betrachten is door Rudi Bakker het Algemeen Bestuur van Provincie Overijssel verzocht om uitvoering te geven aan mede bewindstaken alsmede om tot interventie over te gaan, althans het nodige te verrichten om alle dossiers vuurwerkramp vrij te geven. Het Provinciaal bestuur heeft om redenen van zorgvuldigheid de zaak met vier weken uitgesteld, aldus binnengekomen bericht.

 

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-provinciaal-bestuur-is-jegens-de-zwijgende-gemeente-enschede-om-interventie-verzocht-t-a-v-alle-dossiers/

 

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 18 maart 2020