Dossier Vuurwerkramp // Rechtbank Overijssel te Zwolle behandelde de door Rudi Bakker aangespannen General Data Protection Regulation-zaak. (GDPR)

18-10-2019 12:10

ZWOLLE / ENSCHEDE -  Bij de rechtbank Overijssel te Zwolle https://t.co/q3htaccGPX   vond gisteren (17 oktober 2019) de rechtszitting plaats van het door de heer Rudi Bakker uit Enschede ingestelde beroep wegens een gedeeltelijke weigering van de gemeente Enschede om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese wetgeving General Data Protection Regulation (Nederlandse variant is de AVG).

 

De zaak die een aanvang nam middels indiening van een rekest  op 10 september 2018 ging met name over het ontbreken van contactgegevens over het tijdvak 26 april 1998 t/m 10 sep. 2018 van o.a. geduide advocaten van twee Enschedese advocatenkantoren, een advocatenkantoor uit Almelo, een taxateur uit Nijverdal, diverse gemeenteraden/gemeenteraadsleden, commissie Oosting, ministeries van BiZa en Justitie, brandweer respectievelijk VRT, diverse Enschedese burgemeesters, eigenaren van 43 grondpositiehouders van voor 13 mei 2000 gerelateerd aan het VINEX-PLAN Groot-Roombeek,  enz.  

 

Ter zitting werd de gemeente Enschede vertegenwoordigd door twee gemachtigden en partij Bakker liet zich bijstaan door zijn gemachtigde/juridisch adviseur.

De behandelend rechter stelde beide partijen indringende vragen waarna de juridisch-adviseur/gemachtigde van Bakker gelegenheid kreeg pleidooi te houden. De gemachtigden van de gemeente stelden zich op het standpunt de verzochte gegevens niet gevonden te hebben.

 

De heer Bakker kreeg het laatste woord en wees er op dat de contacten ook die van voor 13 mei 2000 er zijn geweest en dat die contactgegevens voorhanden moeten zijn.

 

De rechtbank doet binnen afzienbare tijd uitspraak.

 

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 18 oktober 2019