Dossier Vuurwerkramp // Up-Date 3- Het omvangrijke Review Rapport PvB ingebracht bij de sub-judice zijnde procedures bij Hof van Discipline, de Raad van State en het O.M.

20-11-2020 16:33

Kan het O.M., het Hof van Discipline en de Afdeling Bestuursrechtspraak haar eigen rol/functioneren wel onderzoeken in de zich reeds 20 jaar slepende vuurwerkramprechtszaak of ligt het aanvangen van een  prejudiciële  onderzoek- en verwijzingsprocedure door de Raad van State als hoogste nationale bestuursrechtsprekende instantie  bij het EU-Hof van Justitie te Luxemburg meer in de rede ? 

 

Ingevolge art. 267 EU-Werkingsverdrag zijn nationale gerechten zoals de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Hof van Discipline waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep verplicht verplicht zich tot het EU-Hof te wenden wanneer zich vragen met betrekking tot de toepassing of uitleg van EU-recht voordoen.

 

Dergelijke vragen doen zich in de afwikkeling van de vuurwerkrampzaak voor weshalve voornoemde nationale rechters/rechtsinstanties verwijzingsplichtig zijn, aldus Rudi Bakkers gemachtigde .

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 13 november 2020