Dossier Vuurwerkramp // Rol van de advocatuur stond centraal in langdurende openbare rechtszitting.

20-12-2018 10:33

In het paleis van justitie te Den Haag vond maandagmiddag 17 december 2018 voor het advocatentuchtrechtcollege (Raad van Discipline Arrondissement Den Haag) een openbare rechtszitting plaats, aangespannen door de heer Bakker uit Enschede. Aanleiding was zijn aansprakelijkheidsstelling van twee advocatenkantoren wegens mogelijk onder zich houden van ontlastend bewijsmateriaal voor Bakker. Recent was oud-directeur van SE Fireworks VOF de heer Bakker daar achter gekomen. Bakker werd gedwongen om diverse WOB- en archiefwet procedures te voeren om stukken en informatie “boven water” te krijgen bij diverse bestuursorganen terwijl een deel van de betrokken advocatuur deze ontlastende stukken en ontlastende informatie reeds kenden doch onder zich hielden. Ook weigerde de betrokken advocatenkantoren de naam van hun verzekeraar te noemen en die van hun samenwerkingsverband.

 

In verband met de aard van de zaak - werd middels tussenkomst van de beslissing van de Voorzitter van het Hof van Discipline - deze zaak niet behandelt binnen het tuchtrechtcollege vallende onder het arrondissement Overijssel doch bij het rechtscollege ressort Den Haag.

 

Door de raadsman van Bakker werden bij inleidend pleidooi 4 formele punten naar voren gebracht waarbij o.a. werd gewezen op de advocatenwet die gold in 1997-2001 en de per 1 januari 2015 gewijzigde advocatenwet alsmede de veranderde rol van de toezichthoudende dekens en de diverse dubbele functies. (het vreemde fenomeen dat een advocaat gelijktijdig plaatsvervangend-rechter, curator kan zijn )  

 

De voorzittende rechter schorste 2x de zitting met 10 minuten voor nader intern beraad.

 

Na de schorsingen werd het woord gegeven aan de andere partij, zijnde het advocatenkantoor. Niet duidelijk is geworden of deze ook mede optrad namens het in 1998 gevestigde samenwerkingsverband. De advocaat hield het kort, zich in hoofdzaak beroepende op verjaring.

 

De raadsman van Bakker vroeg aan de Voorzittende-rechter om interventie en om de heer Bakker toe te staan aan de hand van een pleitnotitie het woord te mogen voeren.  Na enige discussie werd hem dit toegestaan. De notitie treft u hier onderstaand aan.

 

 

1.

Al voor 13 mei 2000 was Damste Advocaten mijn advocaat voor mijn onderneming S.E. Fireworks die ik in 1998 heb overgenomen van de vorige eigenaar.

 

Ik had Damste Advocaten als advocaat voor een langlopende procedure waarin ik was verwikkeld met de gemeente Enschede en de vorige eigenaar van S.E. Fireworks Harm Smallenbroek:

 

  over de grond waarop mijn bedrijf was gevestigd,

 

  over de wijze waarop het bedrijf aan mij in 1998 door de vorige eigenaar te koop was aangeboden,

 

  en over de wijze waarop de vorige eigenaar het concurrentiebeding veelvuldig schond.

 

Enkele dagen voor 13 mei 2000 kreeg ik het bericht dat de bodemprocedure die ik had aangespannen tegen de vorige eigenaar Harm Smallenbroek in juni 2000 zou plaatsvinden.

 

Echter, toen de ramp op 13 mei 2000 gebeurde heeft die procedure geen doorgang meer kunnen vinden.

Ook een procedure die Damste Advocaten voor mijn onderneming voerde tegen de gemeente Enschede voor de verplaatsing van het bedrijf naar een terrein buiten de stad is nooit afgehandeld.

 

De gemeente Enschede probeert tot op de dag van vandaag op alle mogelijke manieren ervoor te zorgen dat in al deze zaken geen duidelijkheid komt door bijvoorbeeld WOB-procedures continue te frustreren.

 

Vanaf het moment van de ramp tot augustus 2000 heb ik vast gezeten in verschillende politiebureaus en ben ik totaal van de kaart geweest.

 

Doordat mijn advocaten van Damste Advocaten, te weten de heer Van Nie en de heer Kroep, deze procedures niet hebben doorgezet en na 13 mei 2000 niets meer van zichzelf hebben laten horen heb ik aanzienlijke schade geleden.

 

2.

 

In 2015 ben ik via een WOB-procedure erachter gekomen dat in de tijd dat ik vast zat in het politiebureau Damste Advocaten direct na de ramp van 13 mei 2000 advocaat was geworden van een concurrent van mijn onderneming, te weten Haarman Vuurwerk.

 

Mij is hierdoor duidelijk geworden dat Damste Advocaten een financieel en economisch belang heeft gehad om mij niet verder bij te staan, ondanks het feit dat zij dit verplicht waren te doen. Ik was immers hun cliënt en zij behoorden mijn belangen te behartigen, ook in slechte tijden.

 

Nu vast staat dat Damste Advocaten ervoor gekozen heeft niet mijn belangen maar de belangen van een concurrent te behartigen juist in een tijd dat ik juridische ondersteuning bijzonder hard nodig had valt dit hen te verwijten en is hen de daaruit voortvloeiende aanzienlijke schade aan te rekenen. Hiervoor heb ik Damste Advocaten dan ook aansprakelijk gesteld en verzoek ik dan ook de gegevens van de verzekeringmaatschappij te overhandigen.

 

Rudi Bakker, Den Haag  17 december 2018

.....................................................................

 

Het advocatentuchtrechtcollege deelde partijen mee zich te zullen beraden waarbij wordt gestreefd om op 25 februari 2019 uitspraak te doen in deze zaak.

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 december 2018