Dossier Vuurwerkramp // Tweede Kamer neemt motie aan (Van Raak, Van der Staaij en Krol) over onderzoek naar de lessen die geleerd hadden moeten worden uit de vuurwerkramp.

26-11-2019 17:07

Nr. 584 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer een omvattend onderzoek heeft ontvangen

van de heer Van Buitenen over de vuurwerkramp in Enschede;

constaterende dat de Stichting Maatschappij en Veiligheid bereid is de

Kamer advies te geven over de nadere lessen die uit de ramp moeten

worden getrokken en of eerdere lessen in de praktijk zijn doorgevoerd;

vraagt de Stichting Maatschappij en Veiligheid om een specifieke

projectomschrijving en een bijbehorende begroting te maken, waarna de

Kamer een definitief besluit kan nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak, Van der Staaij, Krol

 

’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 28 684, nr. 584

 

Bron : https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vl3sklwwbczv

Bron : https://twitter.com/PaulvanBuitenen

Bron : https://twitter.com/rudibakker

 

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 26 november 2019