Dossier Vuurwerkramp // (Up Date) Vuurwerkrampdossiers na bijna 23 jaar nog steeds niet transparant. Opmerkelijke politieke doofpot. Niet alleen de rechtsbescherming staat op het spel, maar ook de waarheidsvinding

07-02-2023 08:45

Utrecht / Enschede / Haaksbergen - Vuurwerkrampdossiers na bijna 23 jaar nog steeds niet transparant. Is Nederland moreel failliet ?

In het  Dagblad Tubantia-krantenjournaal van 24 november 2022   stelt Klaas Haarman o.a. dat de gemeente Enschede van Haarman Vuurwerk af wilde zijn waarbij Haarman stelde “daar kreeg ik wat geld voor”. Hij wekte de indruk dat het niet veel voorstelde.

 

Echter het landelijk Dagblad Trouw heeft eerder gepubliceerd dat aan Haarman en diens vuurwerkbedrijf 5,5 miljoen gulden is uitbetaald door de gemeente Enschede. Haarman laat in zijn verhaal van Tubantia terloops enkele suggestieve  opmerkingen vallen over het bedrijf Se Fireworks

 

Vlak na het moment van het zeer recent afgekondigde komend onderzoek van de UT over de toedracht van de Enschedese vuurwerkramp op verzoek van de Tweede Kamer en na het vrijvallen van veel tot nu toe geheime documenten/stukken over de ramp n.a.v. diverse door Rudi Bakker gevoerde Awb, WOB- en Archiefwet procedures  komt  Haarman naar buiten met een verhaal over vuurwerk na berichten over mogelijke Haagse plannen m.b.t. invoering van een algeheel vuurwerkverbod.

 

Klaas Haarman plaatste terloops in zijn verhaal van 24 november 2022  … na een korte stilte .. enkele suggestieve opmerkingen over SE-Fireworks. Naar de redenen van het maken van die opmerkingen kan men slechts gissen.

 

Haarman moest zijn vuurwerkocatie bij een woonwijk zeer kort na de ramp ontruimen. Doch waar S.E. Fireworks VOF werd veroordeeld voor ‘Dood-door-schuld’, kreeg Haarman als afkoopsom 5,5 miljoen gulden van de gemeente Enschede voor dezelfde fouten van de rijksoverheid, aldus het openbare en ook aan de Enschedese gemeenteraad aangeboden omvangrijke onderzoeksrapport van de  buiten Enschede komende vuurwerkramponderzoeker en oud Europarlementariër PvB.

 

Na het boven water halen van talrijke niet eerder openbaar gemaakte documenten begint het steeds duidelijker te worden dat de schuld aan de ramp door allerlei instanties ten onrechte bij Rudi Bakker is gelegd.

 

De huidige Enschedese gemeenteraad heeft voornoemd PvB-rapport genegeerd. ( https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view )  Ook na de vrijval - op last  van bestuursrechters van de door bestuursorganen ten onrechte verborgen gehouden stukken uit het vuurwerkrampdossier - openbaar geworden ten gevolge van de door Rudi Bakker gevoerde rechterlijke  procedures bij  verschillende Rechtbanken en Raad van State  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131959/202105701-1-a3/ zijn nimmer op de politieke gemeenraadsvergadering gezet ondanks daartoe strekkende verzoeken.

 

Zie ook o.a. https://emls.webnode.nl/search/?text=haarman&type=2  

 

Parlementair onderzoek onder ede ligt in 2023 in de rede.

 

Meer dan opmerkelijk !