Dossier Vuurwerkramp // Vanuit een door een inwoner uit Enschede recent gevoerde WOB-Archiefwet juncto Wet op de justitiële documentatie gevoerde Wvg- procedure zijn 43 grondposities bekend geworden van voor 13 mei 2000 in het plangebied Groot-Roombeek.

21-03-2019 09:23

De inwoner uit Enschede voerde WOB-Archiefwet juncto Wet op de justitiële documentatie en andere  wetten met een bijzondere en uitputtende regeling voor openbaarmaking die derogeren aan de Wob zoals bijv. de openbaarmakings- en geheimhoudingsbepalingen van de Wet op de Raad van State.

Het beroep was ook gestoeld op de gemeentewet en Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

 

De vraag die resteert is waarom vanuit dat dossier door de advocatuur vanaf 13 mei 2000 is nagelaten het daarin voorkomende voor R.J. Bakker voorkomende ontlastende bewijsmateriaal/documenten in te brengen bij de Commissie Oosting en het O.M. (?) .......................................................