Dossier Vuurwerkramp // Vuurwerkramp: Aangifte strafbare feiten begaan door openbare colleges en ambtenaren ( geanonimiseerde publiek versie 41 blz. )

29-10-2019 08:02

De aangevers deden aangifte bij de politie te Enschede van: Dood-door-schuld, Doodslag, ambtsmisdrijf, valsheid in geschrifte, meineed, bedrog, verduistering, (schriftelijke) smaad, bedreiging/intimidatie van getuigen en verdachten, onrechtmatig verkregen bewijs, misleiding van rechterlijke macht, ondermijning van de rechtsstaat, misbruik van recht.

 

https://drive.google.com/file/d/1zcM31JHJYOhiI1diQmiAg2y20kqldIai/view