Dossier Vuurwerkramp // Wat weet Ben J. Sanders?

24-01-2020 16:36

Ben Sanders is al 20 jaar lang een alomtegenwoordige verschijning in het lokale krachtenveld rond de Vuurwerkramp. Hij is als een vis in het water op het gemeentehuis, bij de brandweer, ambulancedienst en de politie. Hoewel er op zijn gedrag weinig valt aan te merken, mag hij in de weergave van voor de ramp relevante personages niet ontbreken. Een opsomming:

 

1. Nestor Sanders

Sanders is op dit moment (januari 2020) de nestor van de gemeenteraad Enschede. Tevens vervangt hij burgemeester Onno van Veldhuizen als voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het raadspresidium. Dit is van belang daar zowel de raad als vooral het presidium een belangrijke rol spelen in het afhouden van de verzoeken van Van Buitenen om onderzoek naar de Vuurwerkramp.

 

2. Ambulancebroeder Sanders

Sanders was tijdens de ramp ambulancebroeder en op dat moment ook in functie ter plaatse. Hij was de eerste ambulancebroeder die aanwezig was bij de ingang van S.E. Fireworks, tijdens de voorfase van de ramp.

 

3. Huisvriend Sanders

Sanders is een huisvriend van de familie Pater. Hij was volgens een familielid ook aanwezig op de verjaardag van Fireworks directeur Willy Pater op de avond recht voor de ramp. Dit is van belang omdat deze verjaardag een belangrijke rol speelt bij de ontrafeling van de inleidende brand. Eerst werd deze verjaardag verzwegen en daarna werd ontkend dat er over het bedrijf was gesproken. Later werd bekend dat er op dit feestje is gesproken over de werkzaamheden van de komende dag (de rampdag!) op het terrein van het vuurwerkbedrijf. 

 

4. Verjaardag zoon van Sanders

Over de aanwezigheid van Sanders op het verjaarsfeest van Willy Pater is onduidelijkheid. Sanders stelt dat hij die avond, 12 mei, op de verjaardag van zijn zoon was. Maar de zoon die ook een verklaring heeft afgelegd bij het Tolteam, is eind juni jarig.

 

5. Rustpunt Sanders

Sanders fungeerde als praatpaal voor de partner van S.E. Fireworks directeur Willy Pater, Marion Schippers, die erg overstuur was tijdens de voorfase van de brand, toen er nog geen sprake was van de onverwachte en heftige explosies. Zie fotoreeks.

 

6. Vertrouweling Sanders

Sanders kwam samen met zijn vrouw kort na de ramp laat op de avond vanuit Enschede op bezoek bij de familie Pater op het verblijfsadres bij familie in Zuid-Limburg. Zij hebben daar 's nachts alleen met Willy Pater en Marion Schippers gepraat terwijl de familie waar zij logeerden reeds naar bed was. Sanders is daarmee goed op de hoogte van de details van de voorfase van de ramp.

 

7. Consigliere Sanders

Sanders heeft zonder Willy Pater vooraf te informeren, op eigen initiatief contact gezocht met advocaat Gerard Spong om te vragen of hij de verdediging van Willy Pater op zich wilde nemen. Dat heeft overigens niet tot overeenstemming geleid.

 

8. Stadsdeelvoorzitter Sanders

Sanders is reeds vanaf 2003 gemeenteraadslid voor de lokale partij Burgerbelangen Enschede (BBE). Hij is ook vier jaar stadsdeelvoorzitter geweest.

 

9. Enquêteur Sanders

Sanders was gedurende 10 maanden (2011/2012) voor de gemeente Enschede vicevoorzitter van de gemeenteraad enquêtecommissie naar het grondbeleid in de gemeente Enschede vanaf 1991. Dit is van groot belang gelet op de onregelmatigheden die zich voordeden binnen het gemeentelijk handelen m.b.t. de onder handelingen rond de grond van S.E. Fireworks en het weigeren van buiten de stad gelegen vestigingsgrond aan het bedrijf. De enquête leidde tot de publicatie van het rapport “Grip op Grond”.

 

10. Brandweerinstructeur Sanders

Sanders was tussen 1974-1991 hoofdbrandwacht en instructeur bij de vrijwillige- en de beroepsbrandweer Twente.

 

11. Opleider politie en brandweer Sanders

Sanders was tussen 1996-2001 directeur-eigenaar van het opleidingsinstituut ‘Euro AHV’ voor Ongeval- en Calamiteitenmanagement voor politie- en brandweerorganisaties. Sanders is dus goed bekend met de beide takken: brandweer en politie, binnen de veiligheidsregio Twente, alsmede met de individuele brandweer- en politiemensen die dienst hadden tijdens de ramp en waaraan hij les heeft gegeven.

 

12. Portefeuillehouder Sanders

Hij was tussen 2010-2015 portefeuillehouder Rode Kruis binnen de Veiligheidsregio Twente. De veiligheidsregio Twente wordt ook aangesproken door ex-Fireworks directeur Bakker d.m.v. schadeclaims.

 

13. Uitgever Sanders

Sanders was verantwoordelijk voor de publicatie van het jubileumboek “50 jaar PV Brandweer Enschede”. Ook hieruit blijkt goede bekendheid met de brandweer Enschede.

 

14. De wetenschap van Sanders

Sanders heeft zich tegenover andere gemeenteraadsleden uitgelaten in de zin dat ‘Die Van Buitenen helemaal niet weet wat er werkelijk gebeurd is bij de Vuurwerkramp. Er is veel waar van Buitenen niets van weet. Hij (Bennie Sanders) is daar wél van op de hoogte.’

 

Wellicht wordt het tijd dat Ben J. Sanders dan eens openheid van zaken geeft om die goedwillende en al vijf jaar ploeterende stakker voor verdere blunders te behoeden?

 

Bron : PvB

https://www.linkedin.com/pulse/ben-j-sanders-paul-van-buitenen

 

Zie ook

https://twitter.com/rudibakker

https://rudibakker.nl/

https://rudibakker.nl/media

 

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=dossier+vuurwerkramp&type=2

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 januari 2020