Dossier Vuurwerkramp // Wederom verklaart Rechtbank beroep van R. Bakker gegrond verklaard. De zaak was door Bakker aanhangig gemaakt tegen de publiekrechtelijke rechtsopvolger (I en W.) van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening

07-02-2023 08:31

Eerdere beroepen van Bakker in 2020, 3221 en 2022  werden gegrond werden ook al gegrond  verklaard doch ondanks eerdere rechterlijke termijnstellingen leverde de minister de geheim gehouden documenten  3.749 verzamelbestanden met ongeveer 15.000 documenten niet uit t.b.v. de door Bakker gevraagde openbaarheid..

 

In de uitspraak van vorige week verklaarde de Rechtbank het beroep gegrond en  verwierp de rechter het nieuwe uitstelverzoek van de minister deadline 1 september 2023 en droeg de minister op om uiterlijk 1 juli 2023 tot bekendmaking over te gaan onder oplegging van een dwangsom  per dag overschrijding.

 

Zowel Bakker als wel diens juridisch adviseur waren niet bereikbaar voor nader commentaar en toelichting.