Dossier Vuurwerkramp // Nog geen transparantie Enschedese Wvg-Grondposities aanwijzingsbesluit van 2 juni 1997 m.b.t. ontwikkeling VINEX plan Groot-Roombeek van voor zaterdag 13 mei 2000

01-02-2019 16:28

Op 2 juni 1997 werd in een besloten gemeenteraadsvergadering van de gemeente Enschede een voorkeursrecht (recht van eerste koop) gevestigd en opgelegd aan eigenaren van 42 grondposities binnen het Wvg-aanwijzingsgebied Groot-Roombeek. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure tegen de gemeenteraad van Enschede om op grond van algemeen- en waarheidsvindingbelang de notulen van de besloten gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 openbaar te maken.   

 

Voor de vuurwerkramp van 13 mei 2000 bestond in Enschede al het  plan Groot Roombeek betreffende een binnenstedelijke nieuwbouwlocatie. Het  toenmalige plan Groot Roombeek omvatte alstoen een gebied van ongeveer 33 hectare met o.a. als bedoeling  dat er 1100 woningen zouden worden gebouwd. Een deel van een aldaar gevestigde katoenspinnerij  zou alstoen in het plan worden behouden. De plannen Bp-Groot-Roombeek waren op 12 mei 2000 klaar, behoudens dat er nog geen financieel akkoord was tussen de gemeente Enschede en de eigenaar van grond en opstallen aan de Tollensstraat waarop SE Fireworks alstoen was gevestigd. 

 

Door de vuurwerkramp van 13 mei 2000 werd ongeveer 12 hectare van het geplande plangebied Groot-Roombeek getroffen, waaronder ook de locatie van SE Fireworks.

 

Vervolgens is na de vuurwerkramp voornoemde 12 hectare van het oorspronkelijke bestemmingsplan Groot-Roombeek opgegaan in het toen zogeheten ontwikkelingsgebied Roombeek-West. De gemeente stelt thans dat zij de notulen van voornoemde besloten raadsvergadering niet

kunnen vinden. In een tussen-uitspraak heeft de rechtbank Overijssel onlangs beslist dat de gemeente Enschede niet kan volstaan met de mededeling dat de gevraagde stukken ondanks zoeken door gemeentelijke ambtenaren niet zijn aangetroffen.

 

De gemeente dient nader te motiveren en te verklaren waarna de heer Rudie Bakker als eisende partij middels een formele zienswijze kan reageren en inbrengen bij de rechtbank. Inmiddels hebben beide partijen hun bevindingen en conclusies bij schriftelijke akte bij de rechtbank te Zwolle ingebracht. Het wachten is op de vervolgzitting of uitspraak.

 

......................

Opm.: EMLS

Opmerkelijk is dat het Wvg-aanwijzingsbesluit De Eschmarke welke 1 jaar voordat  het Groot-Roombeek aanwijzingsbesluit werd vastgesteld door de Enschedese gemeenteraad ( op 1 oktober 1996 )  en waarbij het voorkeursrecht werd opgelegd aan eigenaren van 232 grondposities in het plangebied de Eschmarke de notulen van die gemeenteraadsvergadering wel voor eenieder openbaar zijn.  De begrenzingsraakvlakken van beide plangebieden komen op de plankaarten bij elkaar in de buurt van de MIRO aan de Gronausestraat, gelegen op een afstand van ongeveer 1000 meter van de wijk Dolphia.  

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 1 februari 2019