Dossier Vuurwerkramp // Wordt de Minister van Justitie een halt toegeroepen ?

08-04-2022 17:12

De zoveelste door de Rechtbank gestelde beslistermijn om stukken aan te leveren voor de minister van Justitie liep per 1 april 2022 af. Wederom werd om uitstel verzocht door de Minister om de geduide stukken bij de Rechtbank aan te leveren. Bakker reageerde meteen en diende een rekest in waarbij hij vroeg aan de Rechtbank om aan het eindeloos indienen van uitstelverzoeken door de Minister een halt toe te roepen en om over te gaan tot uitspraak .