Dossier Vuurwerkramp // Op 13 juni 2022 vond wederom een openbare rechtszitting bij de Meervoudige Kamer van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State plaats.

16-06-2022 15:51

In deze zaak tussen journalist tevens eiser Raymond Bakker en verweerder de Minister van Justitie en Veiligheid ging het om het geschilpunt dat Bakker van mening is dat ten onrechte de minister 24 archiefdozen met stukken over de vuurwerkramp tot nu toe geheim heeft gehouden op oneigenlijke gronden.

 

Bakker voerde naast zijn raadsman/gemachtigde uitgebreid het woord en stelde o.a. dat als alle dossiers over de vuurwerkramp openbaar worden hij alsdan verwacht de dat duidelijk wordt waar de schuld en de verantwoordelijkheid voor die ramp ligt  en dat daarbij duidelijk wordt “hoe bestuursorganen er tot nu toe alles aan doen om hun aandeel bij het ontstaan van de vuurwerkramp te verbergen en alles op het bordje van anderen te schuiven. Daarom eiste hij openbaarheid van alle stukken zodat volledige transparantie over de ramp en de causale verbanden incluis dwarsverbanden ontstaat.

 

De raadsman/woordvoerder van de minister werd in de loop van de zitting geconfronteerd met prangende vraagstellingen van de staatsraad-rapporteur en daarbij vanuit de Raad ook met kritiek. Wat is er op tegen dat Bakker een door de wetgever in de Wet opgenomen rechtsmiddel gebruikt tegen de minister om zo de gevraagde informatie alsnog boven tafel te krijgen, aldus de ondervragende Staatsraad.  Dan is toch een rechtsgang de juiste en enige weg. Wat kan de minister van Justititie daar nu op tegen hebben, aldus de Staatsraad.

 

De voorzitter van de meervoudige Kamer stelde nog enige oplossing gerichte vragen aan de woordvoerder van de minister waaronder de vraag aan te geven hoeveel tijd de minister denkt nodig te hebben om met de stukken op de proppen te komen. De woordvoerder bleef vaag in zijn antwoorden en stelde ook niet overal een mandaat voor te hebben gekregen van de minister .

 

De Raad van State tracht binnen zes weken uitspraak te doen in deze zaak.