Dossier Vuurwerkramp // Recent is middels procedures bekend geworden dat er op 13 mei 2000 er 43 grondposities waren in de zogenaamde Plan Vinex-locatie Groot Roombeek !

12-07-2019 16:57

Mede ingevolge de sluiting van textiel fabrieken in Enschede werd einde negentiger jaren een het zogenaamde Plan Vinex-locatie Groot Roombeek

ontwikkeld. In Juni 1997 is in besloten raads-en commissievergaderingen het recht van eerste koop van de benodigde gronden gevestigd middels een aanwijzingsbesluit via deWet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).  Dat is gebleken uit wob-en archiefwetprocedures gevoerd tegen de gemeente Enschede o.a. door de heer R. Bakker uit Enschede waarbij deels het Wvg-dossier boven water is gekomen. Een aantal cruciale stukken en gegevens ontbreken nog. De gemeente Enschede stelt zich op het standpunt dat zij die stukken (waaronder notulen van de raadsvergadering van 2 juni 1997) niet kunnen vinden.  

https://emls.webnode.nl/search/?text=grondposities&type=2

 

Wordt vervolgd..........