Dossier Vuurwerkramp // Up-Date (1) Veiligheidsregio Twente (VRT) verlegt de aan haar verzonden aansprakelijkheidsstelling naar het gemeentebestuur van Enschede.

02-12-2019 16:37

De plaatsvervangend voorzitter van de VRT heeft schriftelijk de aansprakelijkheidsstelling op het "bordje gelegd” van het gemeentebestuur van Enschede.

De Veiligheidsregio Twente heeft bij besluit van het Dagelijks Bestuur van 15 november 2019 de raadsman van Rudi Bakker d.d. 29 november schriftelijk laten weten dat zij niet verantwoordelijk is voor de werkzaamheden op 13 mei 2000 van de brandweer Enschede. 

 

Wordt vervolgd............

 

…………………...........

 

Opm.: EMLS

Saillant detail is dat het Hoofd van de Enschedese Brandweer op 13 mei 2000 de burgemeester van Enschede was.De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente is de burgemeester van Enschede.

 

Verdere EMLS bemerking en oproep.

 

Naast het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van VRT zijn de deelnemende gemeentebesturen aansprakelijk gesteld. Weg kijken is voor de Twentse brandweer geen optie. Een zich-zelf respecterend brandweer wil toch zo de geschiedenisboeken niet ingaan ?  De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente is de burgemeester van Enschede. Dat de Enschedese burgemeester mogelijk onder zware druk van verzekeraars advocaten en ambtelijke juristen staat kan geen rechtens te respecteren reden vormen om geen volledige transparantie te betrachten. Het zwijgen van de burgemeester na de oproepen van PvB om volledige openbaarheid, alsmede de weigering van de burgemeester om vuurwerkrampzaak (nog) niet op de politieke agenda te plaatsen is een rol  die niet bij een open burgemeester past. De Enschedese gemeenteraad is thans aan zet. Dat het voorzitterschap van de VRT en het burgemeesterschap van Enschede twee functies zijn die  worden uitgeoefend door een persoon behoort bij Wet te worden verboden, althans ter politieke discussie te worden gesteld. 

De huidige burgemeeste van Enschede is politiek verantwoordelijk voor de besluitvorming van destijds (13 mei 2000) van burgemeester Mans.

Niet wegkijken dus maar de vuurwerkramp op de politieke agenda zetten. Loon van de angst is nul !

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 december 2019