Dossier Vuurwerkramp // Rol van de Staat, de gemeente Enschede, de advocatuur en de verzekering van de diverse betrokkenen..........

03-01-2020 16:01

Waarom weigeren de twee advocaten-kantoren die SE Firewoks VOF voor de ramp bijstonden de namen van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te noemen?  Rudi Bakker heeft die weigeringen bij het Hof van Discipline voor de Advocatuur te Den Haag opnieuw aanhangig gemaakt.  Rudi Bakker behoudt zich het recht voor tuchtrechtelijk-vuurwerkrampdossier in afschrift aan het CvT te verstrekken onder verzoek om interventie ter zake om de rol van de advocatuur en Deken middels een nieuw regiem te doen laten toetsen. Voorzitter van het CvT is de landelijke deken van de Orde van Advocaten. De zaak kan niet aan het Constitutioneel Hof worden voorgelegd omdat EU-lidstaat Nederland deze niet binnen haar landsgrenzen heeft opgericht.  

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 januari 2020