Dossier Vuurwerkramp // De aansturing van de rijksrecherche bij hun onderzoek naar misstanden ivm strafrechtelijk onderzoek naar de Vuurwerkramp.

22-01-2020 18:57

De hypothese ‘Aansturing rijksrecherche van buitenaf’ bij onderzoeken naar misstanden Tolteam, is gebaseerd op de volgende aanwijzingen:

Allereerst zijn er de BIZ-rechercheurs van de regio Gelderland-Midden die worden geconfronteerd met een van begin af aan vijandige en tevens vooringenomen houding bij de collega’s van de rijksrecherche. Deze vijandigheid is zó duidelijk dat de BIZ-rechercheurs zich gedwongen zien om hun onderzoeksmateriaal eerst in kopie op een onbekende plaats veilig te stellen, vóórdat zij al de door hen vergaarde informatie overdragen aan de rijksrecherche.

 

Ten tweede blijkt uit het proces-verbaal van overdracht van de dossiers (van BIZ naar RR) dat de rijksrecherche allang weet dat zij door justitieminister Donner gevraagd zijn om het BIZ-onderzoek over te nemen, maar dat eerst de formele procedure van opdrachtverstrekking via het College van procureurs-generaal en de Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR) moet worden doorlopen voordat zij formeel mogen starten. Deze procedure staat op papier garant voor de onafhankelijkheid van de opdrachtverstrekking, maar blijkt in dit geval een papieren werkelijkheid te zijn.

Het niet opvolgen van de officiële onderzoeksopdracht. Zowel de in werkelijkheid gevolgde onderzoeksmethodiek wijkt af van wat in het eindrapport staat beschreven als de te behandelen onderwerpen wijken af van waar zij in werkelijkheid naar op zoek zijn geweest.

 

De kwaliteit van de geleverde rapportages van de rijksrecherche is ronduit abominabel. Normaal is het onmogelijk om daar de vinger achter te krijgen, maar omdat ik de beschikking kreeg over achterliggend materiaal van de rijksrecherchewerkzaamheden, was het mogelijk deze conclusie te trekken. Zoveel incompetentie is onmogelijk bij een team van ervaren inspecteurs en hoofdinspecteurs en is een sterke aanwijzing dat er tevoren eindresultaten zijn meegegeven aan de onderzoekers.

 

Een zwakke aanwijzing is dat de reputatie van de rijksrecherche bij insiders is dat zij vaker worden ingezet om gevoelige dossiers te ontmijnen.

 

De wijze waarop kandidaat-rijksrechercheurs worden geselecteerd.

Opmerkelijk is daarbij dat een van de eigenschappen waarop wordt gelet hun sensitiviteit voor politiek gevoelige dossiers is. Dat is nu juist dé eigenschap die een rechercheur niét dient tehebben. Rechercheurs dienen uitsluitend droog aan waarheidsvinding te doen en het trekken van conclusies en zeker de daaruit voortvloeiende gevolgen over te laten aan de hogere echelons. Dan is er in ieder geval de garantie dat alle van belang zijnde gegevens aan de basis vastliggen in de onderzoeksdossiers en niet van begin af aan zijn uitgefilterd vanwege (veronderstelde) ‘politieke gevoeligheid’. Dat is tevens de garantie voor de mogelijkheid van correctie bij een review of een veranderde politieke wind. Er zijn (nog) drie groepen personen die in aanmerking komen als regisseur:

 

De top van Binnenlandse Zaken, waarmee uitdrukkelijk niet alleen de bewindspersonen, maar zeker ook de ambtelijke top worden bedoeld.

 

De top van Justitie, waarvoor eveneens geldt zowel de bewindspersonen als de ambtelijke top.

 

De top van het Openbaar Ministerie, zijnde het College van procureurs-generaal met hetondersteunende ambtelijk apparaat: het Parket-Generaal.

 

Bron : PvB

https://twitter.com/PaulvanBuitenen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://drive.google.com/file/d/1lbrpebXl8sOEdccObLWzKUv5j0QmNXu2/view

https://twitter.com/PaulvanBuitenen/status/1220043824191496205

 

Zie ook : 

https://twitter.com/rudibakker

https://rudibakker.nl/

https://rudibakker.nl/media

 

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=dossier+vuurwerkramp&type=2

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 januari 2020