Dossier Vuurwerkramp // Tweede Kamer moet ingrijpen!

07-02-2020 08:12

Ondergetekenden doen namens alle betrokkenen bij de Vuurwerkramp Enschede een dringende oproep aan de Tweede Kamer. Er zijn wederom feiten [1] boven water gekomen betreffende ernstige onrechtmatigheden die hebben plaatsgevonden bij de Vuurwerkramp. Dit betreft zowel het voortraject (nationale regelgeving), het optreden tijdens de ramp, als het natraject van de ramp (strafrechtelijke vervolging).

 

De in verhouding tot het buitenland slechte regelgeving heeft geleid tot de ramp. Het verkeerde optreden tijdens de ramp heeft voor onnodige slachtoffers en veel meer schade gezorgd. De Nederlandse overheid heeft dit willen verdoezelen door onschuldigen als dader aan te merken. Daarbij zijn onschuldigen publiekelijk kapot gemaakt en onterecht strafrechtelijk veroordeeld.

 

Hoofddaders zijn niet bewindslieden [2], maar topambtenaren [3] op betrokken departementen en diensten en leidinggevenden en uitvoerenden van het openbaar Ministerie. Een van de daders is nu hoofd van het Huis voor Klokkenluiders.

 

Wegens de door ondergetekenden gedane strafaangifte [4] tegen de overheid i.v.m. deze misstanden willen Kamerleden geen actie meer ondernemen, omdat het dossier 'onder de rechter is'. Bij de Vuurwerkramp is actie van de Tweede Kamer echter de enig overgebleven mogelijkheid om deze nog steeds voortdurende misstanden te stoppen:

 

1  De fouten van de ramp zijn niet hersteld. Een ramp kan nog steeds gebeuren.

 

2  Brandweerlieden en omwonenden lopen nog steeds gevaar.

 

3  Het OM verwerkt de aangifte zó dat schuld van de overheid niet vervolgbaar is.

 

4  Het OM heeft de aangifte 3 maanden en doet niets (een parket uitzoeken).

 

5  Het OM zoekt een manier om de aangifte te seponeren.

 

6  Het OM wordt in de aangifte als een hoofddader benoemd.

 

7  Het OM wil en kan zichzelf niet vervolgen, want ook het College van procureurs-generaal en de Rijksrecherche blijken aantoonbaar betrokken bij de       missanden. 

 

De strafaangifte van 28 oktober jl. maakt bovenstaande juist zichtbaar. De Tweede Kamer kan de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus hierop aanspreken en hem dwingen in te grijpen in deze onverkwikkelijke gang van zaken.

 

Hoogachtend, de vier aangevers van strafbare feiten gepleegd door de overheid:

 

Paul van Buitenen, Expertgroep Klokkenluiders

Jan Paalman, Ex-Tolteam rechercheur

Mathilde v.d. Molen – Tinnemeijer, Weduwe omgekomen brandweerman

Rudi Bakker, Ex-eigenaar S.E. Fireworks

 

Ondanks het persoonlijk aanschrijven van een zestal Kamerleden en een meermaals publiceren van een oproep aan Kamerleden om bovenstaande verklaring in ontvangst te willen nemen op een locatie vlak naast de Tweede Kamer, was er slechts één Kamerlid bereid zijn afspraken af te zeggen en naar ons toe te komen. Dat was Roy van Aalst (PVV). Zie bovenstaande foto van de overhandiging op 6 febr. 2020. Dank Roy!

 

Voetnoten

[1] Bovenwater gekomen feiten worden vanaf 13 januari jl openbaar gemaakt in dagelijkse LinkedIn artikelen. Bij uitblijven van gepaste opvolging op de strafaangifte van 28 oktober 2019, zal het gehele reviewrapport, van dan naar schatting 1.500 blz., ongecensureerd openbaar worden gemaakt.

 

[2] Betrokken bewindslieden zullen worden genoemd vóór 1 mei 2020 bij uitblijven van gepaste opvolging op de strafaangifte van 28 oktober 2019.

 

[3] Betrokken topambtenaren zullen worden genoemd vóór 1 mei 2020 bij uitblijven van gepaste opvolging op de strafaangifte van 28 oktober 2019.

 

[4] De strafaangifte, die is gedaan op 28 oktober jl., zal bij uitblijven van gepaste opvolging vóór 1 mei 2020 volledig openbaar worden gemaakt mét aangeven van alle namen.

 

Bron : PvB

https://www.linkedin.com/pulse/tweede-kamer-moet-ingrijpen-paul-van-buitenen

www.vuurwerkramprapport.nl

https://twitter.com/PaulvanBuitenen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 

.............................................. 

Zie ook

https://twitter.com/rudibakker

https://rudibakker.nl/

https://rudibakker.nl/media

 

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=dossier+vuurwerkramp&type=2