Dossier Vuurwerkramp // Zitting bij Raad van State te Den Haag op 23 maart 2020 aangespannen door een journalist.

20-02-2020 08:04

De zitting te Den Haag betreft een hoger-beroepszaak gericht nadat een Nederlandse Staatssecretaris weigerde een restant van 50 specifiek geduide 20 jaar oude stukken en documenten m.b.t. de vuurwerkramp die op 13 mei 2000 jaar te Enschede  vrij te geven die alstoen waren opgeslagen bij het toenmalige ministerie van VROM.

 

Ook de vraag waarom de huidige Enschedese gemeenteraad de vuurwerkramp doodzwijgt zal ter zitting aan de orde worden gesteld.

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 februari 2020