Dossier Vuurwerkramp // Is er sprake van onrechtmatige rechtspraak indien een rechtsprekende instantie een verzoek weigert om Prejudiciële vragen te stellen ?

26-01-2021 11:14

Die rechtsvraag werd gesteld door de juridisch adviseur van Rudi Bakker gestelde Advocatenberoepsaansprakelijkheidsverzekeringsrechtszaak in een een aanhangige beroep-en wrakingsprocedure procedure bij het Hof van Discipline.