Dossier Vuurwerkramp Up Date-1 // Er komt nog veel meer los en er staan nog diverse procedures op de rol van de rechtbank.

11-05-2021 12:07

Overname van het bedrijf S.E. Fireworks BV van oud-eigenaar de heer S door twee van zijn werknemers: Rudi Bakker en P. De rechtsvorm van S.E. Fireworks verandert van een BV in een V.O.f. De grond en de opstallen blijven eigendom van oud-eigenaar S. Uit voorliggende vrijgevallen stukken blijkt dat Hoving notarissen het Voorkeursrecht op verzoek van de gemeente Enschede voor de gemeente heeft vastgelegd op de grond waarop S.E. Fireworks BV was gevestigd in1997, en dit vervolgens dit blijkbaar heeft verzwegen bij de bedrijfsoverdracht van oud-eigenaar de heer S. naar Rudi Bakker/en de heer P, waar Hoving notarissen ook de betrokken notaris was in 1998. Bij de bedrijfsoverdracht van S aan Rudi Bakker zaten alstoen ook alle destijds aan de heer S verleende vergunningen.

 

In het interview van 10 mei 2021 op 1Twente  https://www.1twente.nl/artikel/684936/zij-wilden-de-schuld-niet-hebben-van-de-vuurwerkramp  viel ook het woord gebruiksvergunning .

De herziening van de Woningwet in 1991 zorgde voor de komst van het Bouwbesluit van 1992 met daarin de bouwkundige brandpreventieregels. Tegelijkertijd werden daarbij de eisen voor het brandveilig gebruik (met het gebruiksvergunningstelsel conform brandweerwet 1985 overgeheveld van de brandbeveiligingsverordening naar de gemeentelijke bouwverordening en werden daardoor onderdeel van de woningwet / gemeentewet. Hoofd van de brandweer was alstoen de Burgemeester.

 

Uit de nadien verschenen vakliteratuur kan men constateren dat de gebruiksvergunningverlening vaak door colleges van B. en W. gemandateerd werden aan de commandant brandweer maar B. en W. bleven eindverantwoordelijk.

 

Wordt vervolgd .......