.Dossier Vuurwerkramp // Vanuit gevoerde juridische procedures vindt momenteel een grote vrijval plaats van niet eerder openbaar gemaakte vuurwerkramp-gerelateerde documenten. Provincie Overijssel komt na 21 jaar zwijgen nu ook in beweging.

16-07-2021 17:08

De vrijval van tot op heden niet openbaar gemaakte doumenten m.b.t. de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 kreeg deze week een vervolg vanuit het Provinciaal Bestuur van Overijssel waarbij delen van tot nu toe niet openbare stukken vanuit het provinciehuis te Zwolle aan Rudi Bakker via zijn raadsman werden verstrekt. Ten aanzien van de niet vrijgegeven delen werd het Provinciebestuur vandaag in rechte betrokken. Bakker en diens raadsman waren niet voor commentaar bereikbaar. 

Zie ook :

https://rudibakker.nl/

en

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp86/