Dossier Vuurwerkramp Enschede, dossier Toeslagenwet, dossier Groningen gas, dossier Klimaat en andere dossiers enzovoort , enzovoort...

19-11-2021 17:06

Gaat Nederland nu eindelijk een Constitutioneel Hof optuigen om te voorzien in een betere spreiding van staatsmacht en het vullen van een lacunes in de rechtsbescherming?  Diverse parlementaire liggen in de komende jaren in het verschiet.

Schrapping artikel 120 Grondwet:  Bijna Iedereen is om. Opnieuw is Nederland dicht bij schrapping van artikel 120 uit de Grondwet. Alle seinen staan op groen om het verbod op constitutionele toetsing eindelijk op te heffen. 

 

Zie o.a.

https://www.advocatenblad.nl/2021/11/11/schrapping-artikel-120-gw-iedereen-is-om-behalve-de-vvd