Dossier Ales aan 1 draadje // Politiek moet in actie komen om burgers te beschermen tegen uitdijende datahonger.

07-06-2021 09:20

Datasturing is niet neutraal, maar toch worden op basis van data over burgers steeds meer beslissingen genomen. De partijen die sturen met die data, leggen daarover geen verantwoording af. Het risico hiervan is dat datasturing ontspoort, zoals te zien bij de toeslagenaffaire. Het is daarom hoog tijd dat de politiek een democratisch proces inricht rondom datasturing, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies Sturen of gestuurd worden? Zo kunnen burgers profiteren van de kansen van datasturing, maar zijn zij ook beschermd tegen de risico’s.

 

Bron : ROB

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2021/05/25/politiek-kom-in-actie-om-burgers-te-beschermen-tegen-uitdijende-datahonger