Dreigende teloorgang van het medisch beroepsgeheim en de privacy in de zorg in EU-lidstaat Nederland ondanks kritische advies van de Raad van State over het wetsvoorstel aanpassing SUWI .

16-10-2015 16:20

Het kritische advies t.a.v. het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens werd al door de Raad van State in december 2012 gegeven aan de regering en is te lezen op onderstaande link https://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/documents/gemeenteloket/documenten/dossiers/financieel/naleving-handhaving/kamerstukken/2013-03-15/Advies-Raad-van-State

 

De kwestie werd door een inwoonster (tevens patiënte) uit Nederland op de agenda gezet van de Nederlandse Ombudsman middels indiening van een klacht.

Tevens maakte zij gebruik van op grond van de Nederlandse Grondwet haar toekomend pettierecht. Zie : https://petities.nl/petitie/stop-het-schenden-van-de-privacy-van-patienten-in-de-zorg/all_signatures?page=3#tabs

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 16 oktober 2015