Een derde van Nederlandse dossiers over chemische stoffen niet op orde.

07-03-2019 09:13

Bij ruim een derde van de dossiers over chemische stoffen die door Nederlandse fabrikanten worden geregistreerd, is iets niet in orde. Het gaat om zeker 121 van in totaal 350 onderzochte dossiers, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken van de Nederlandse Reach-registratiedossiers en het wegwerken van de tekortkomingen ervan.

 

De REACH-verordening bepaalt dat alle stoffen die in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar op de markt worden gebracht, verplicht moeten worden geregistreerd door degene die de stof op de markt brengt, de fabrikant of importeur. Welke informatie hiertoe moet worden aangeleverd, hangt af van de hoeveelheid die jaarlijks op de markt wordt gebracht.

 

Inmiddels lopen er verschillende acties om de kwaliteit van de registratiedossiers te verbeteren. Daarbij zijn allerlei partijen betrokken: Echa, Cefic en het Reach Forum, en in Nederland VNCI, RIVM, Reach Helpdesk, NVWA, ILT en ISZW. Het gaat dan onder andere om betere samenwerking, controle en handhaving.

 

Bron: BijzonderStrafrecht.NL