Een onderhandse akte heeft geen bewijskracht als de ondertekening daarvan stellig wordt ontkend

03-05-2019 08:41