Eisen aan kantoor van de Landsadvocaat. De omvang van de malversaties vraagt om een serieuze aanpak door het kantoor van de Landsadvocaat om herhaling te voorkomen en de dienstverlening voor de Staat veilig te stellen.

21-10-2021 10:09

Naar aanleiding van de malversaties bij het kantoor van de Landsadvocaat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid twee externe deskundigen om onafhankelijk advies gevraagd over welke eisen en verantwoordingsverplichtingen de Staat als cliënt kan stellen aan de Landsadvocaat. De adviezen van prof.mr. T.R. Ottervanger, emeritus hoogleraar Europees Recht en Nederlands Mededingingsrecht en oud advocaat, en prof.dr. A.B. Hoogenboom, hoogleraar forensische bedrijfskunde met werkervaring bij de Staat, zijn inmiddels opgeleverd. Minister Grapperhaus heeft de adviezen met zijn appreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit moet leiden tot verbeteringen in de relatie tussen de Staat en Landsadvocaat op de korte, middellange en lange termijn. De verbeteringen die door het kabinet worden doorgevoerd komen naast de maatregelen die het kantoor van de Landsadvocaat al heeft doorgevoerd.

 

Eisen aan kantoor van de Landsadvocaat

De omvang van de malversaties vraagt om een serieuze aanpak door het kantoor van de Landsadvocaat om herhaling te voorkomen en de dienstverlening voor de Staat veilig te stellen. Het kantoor van de Landsadvocaat heeft reeds een pakket aan verbetermaatregelen in gang gezet. Daarnaast stelt de minister als harde eis aan het kantoor van de Landsadvocaat dat alle aan de benadeelden van de fraude de onttrokken gelden worden terugbetaald en volledig medewerking wordt verleend aan onderzoeken van de diverse toezichthouders en het strafrechtelijk onderzoek van het OM.

 

Implementatie aanbevelingen externe deskundigen

De adviezen van de externe deskundigen beschrijven de relatie tussen Staat en Landsadvocaat en geven ook aan tot welke kwetsbaarheden dat kan leiden voor de Staat. Met de adviezen gaat het kabinet voortvarend aan de slag. Daarin is er een onderscheid gemaakt tussen verbeteringen die op de korte termijn kunnen worden doorgevoerd, verbeteringen voor de middellange termijn en verbeteringen waarvoor nader advies nodig is. 

 

Zo worden op de korte termijn nadere eisen gesteld aan de overeenkomst tussen de Staat en de Landsadvocaat om risico’s te verkleinen. Er zal bijvoorbeeld een auditverplichting in het contract worden opgenomen en een ervaren ‘Risk & Compliance Officer’, ‘Security Officer’ en ‘Financial Officer’ deel gaan uitmaken van het Management Team. Tevens wordt op korte termijn het overleg met de Landsadvocaat anders ingericht om de communicatie met het kantoor te verbeteren. 

 

Op de middellange termijn zal bij het kantoor van de Landsadvocaat onder meer een onafhankelijke Raad van Commissarissen worden ingesteld. Voor de lange termijn aanbevelingen is meer onderzoek en denkwerk nodig, gelet op de vele en diverse belangen van de Staat. Daarbij denkt het kabinet ook aan de benoeming van een commissie van deskundigen om het kabinet bij een of meer van deze vragen behulpzaam te zijn.

Lees verder bij de bron…………..

 

Bron :

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/19/verbeteringen-bij-kantoor-van-de-landsadvocaat