Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.

28-07-2017 16:28

Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2017 bloot staan aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. 

 

Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na 12 jaar lang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 25 augustus 2004 alsmede de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie en stadswijkprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000.

 

Zie o.a.: https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-waarheidsvinding-anno-2017-nederland-heeft-geen-grondwettelijk-hof-en-mist-daardoor-een-centraal-rechtscollege-dat-uitspraken-doet-over-de-nederlandse-grondwettelijkheid-van-de-wetten-of-andere-wets-krachtige-normen-en-verdragen-naam-adv/

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 juli 2017