Enschedese vuurwerkramp-zaak van voor en na 13 mei 2000 en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.

03-01-2019 12:28

Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2019 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters erverstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. 

 

Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na jarenlang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 25 augustus 2004 (https://rudibakker.nl/media ) alsmede van de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie van het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000. 

 

Mede gelet ook op het onlangs door de bekende klokkenluider Paul van Buitenen gepresenteerde review onderzoeksrapport van ruim 1100 bladzijden over de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 en de recente Enschedese Wvg-openbaarmakingszaak en de rol van de advocatuur ligt het houden van een parlementaire enquête meer dan in de rede !

 

Zie ook

https://emls.webnode.nl/search/?fulltextresultblock=10&text=Enschedese+vuurwerkrampzaak+en+de+Nederlandse+Trias+Politica.+Artikel+120+Nederlandse+grondwet+groot+struikelblok.+&type=2

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 januari 2019